Zrównoważony rozwój

Poświęcanie zwierzętom i ludziom uwagi zorientowanej na przyszłość. Stanowi to podstawę naszej motywacji w dziedzinie zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie przedsiębiorczości. Dzięki temu robimy znaczne postępy w dziedzinie dobrostanu zwierząt i gospodarki obiegowej. Pod każdym względem troszczymy się o nasze środowisko.

Zrównoważony rozwój oferuje możliwości

Dla wszystkich graczy w łańcuchu produkcji mięsa drobiowego zrównoważony rozwój oferuje nowe możliwości i wyzwania. Plukon zachęca strony tego łańcucha do aktywnego reagowania na istotne zmiany na rynku, jak poświęcanie większej uwagi dobrostanowi zwierząt, ograniczenie antybiotyków i bardziej energooszczędna produkcja. Silne i odporne brojlery są podstawą zdrowego łańcucha produkcji mięsa drobiowego i odpowiedzialnej produkcji żywności.

Water Quality Information January
Water Quality Information February
Water Quality Information March
Water Quality Information April
Water Quality Information May
Water Quality Information June
Water Quality Information July
Water Quality Information August
Water Quality Information September

kippenstal
Polityka zrównoważonego rozwoju
Menu