Zrównoważony rozwój

Poświęcanie zwierzętom i ludziom uwagi zorientowanej na przyszłość. Stanowi to podstawę naszej motywacji w dziedzinie zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie przedsiębiorczości. Dzięki temu robimy znaczne postępy w dziedzinie dobrostanu zwierząt i gospodarki obiegowej. Pod każdym względem troszczymy się o nasze środowisko.

Zrównoważony rozwój oferuje możliwości

Dla wszystkich graczy w łańcuchu produkcji mięsa drobiowego zrównoważony rozwój oferuje nowe możliwości i wyzwania. Plukon zachęca strony tego łańcucha do aktywnego reagowania na istotne zmiany na rynku, jak poświęcanie większej uwagi dobrostanowi zwierząt, ograniczenie antybiotyków i bardziej energooszczędna produkcja. Silne i odporne brojlery są podstawą zdrowego łańcucha produkcji mięsa drobiowego i odpowiedzialnej produkcji żywności.

Water Quality Information January
Water Quality Information February

kippenstal
Polityka zrównoważonego rozwoju
Menu