Kura ekologiczna

Kura ekologiczna

Plukon ma swój własny łańcuch kur ekologicznych: w belgijskich Ardenach duża liczba entuzjastycznych gospodarstw rolnych angażuje się w realizację łańcucha, który spełnia surowe wymogi ekologicznej hodowli drobiu.

Kura ekologiczna

Ekologiczne mięso drobiowe pochodzi od kur, które mają dużo świeżego powietrza, światło dzienne i przestrzeń zewnętrzną. Kury te karmione są wyłącznie paszą ekologiczną, która jest przystosowana do wolniejszego wzrostu. Ekologiczne kury, mając 4 m² wybiegu na jedno zwierzę, mogą żyć w miarę możliwości jak normalne kury.

Pasza ekologiczna

Wymagania dotyczące pasz są surowe. Co najmniej 20% paszy musi być uprawiane we własnym gospodarstwie lub w regionie. Ziarna są produkowane bez użycia GMO z zachowaniem surowych zasad dotyczących stosowania środków ochrony roślin i nawozów.

Surowe wymagania dla całego procesu

Kura ekologiczna to kura, której przyznano trzy gwiazdki Beter Leven holenderskiego towarzystwa ochrony zwierząt ochrona zwierzat i która spełnia normy ustanowione przez UE i SKAL dla ekologicznej hodowli zwierząt.

Beter Leven

Plukon i znak jakości Beter Leven holenderskiego towarzystwa ochrony zwierząt ochrona zwierzat.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw