Zwykłe kury

Zwykłe kury

Zwykłe mięso drobiowe uzyskuje doskonałe wyniki pod względem bezpieczeństwa żywności, przystępności cenowej i zrównoważonego rozwoju ekologicznego.

Troska o środowisko

Zwykłe rasy kur idealnie nadają się do przekształcania wydajnej paszy w wysokiej jakości białko. Dzięki szybkiej konwersji paszy zwykłe mięso drobiowe charakteryzuje się najmniejszą emisją CO2 w porównaniu do innych mięs.

Zrównoważony rozwój

Zwykłe kury spełniają warunki zrównoważonego rozwoju. Ze względu na wydajność produkcji mięsa drobiowego ilość gruntów rolnych potrzebnych do produkcji żywności jest ograniczona. W ten sposób zwykłe kury przyczyniają się do światowego zaopatrzenia w żywność.

Rygorystyczne wymagania stawiane gospodarstwom hodowli drobiu

Aby móc produkować mięso drobiowe, całemu procesowi stawiany jest wymóg IKB (ang. Integrated Chain Management): od hodowli, wylęgarni, hodowcy poprzez ubojnię aż po pakowanie włącznie. Wszystkie kroki spełniają surowe normy IKB.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw