Wyłączenie odpowiedzialności

Treść niniejszej strony internetowej została opracowana przez Plukon z najwyższą starannością. Plukon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości na stronie. Plukon nie ponosi również odpowiedzialności za treść plików i/lub odnośników powiązanych z tą stroną internetową.

„Firma Plukon zastrzega sobie prawo do zmiany treści tej strony internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia/ostrzeżenia”.

Nieautoryzowane lub niewłaściwe korzystanie z treści tej strony internetowej jest zabronione ze względu na naruszenie praw własności intelektualnej. Powielanie (części) treści tej strony internetowej jest dozwolone tylko wtedy, gdy Plukon Food Group BV wyrazi na to pisemną zgodę.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw