Odpowiedzialność

Jako jedno z czołowych przedsiębiorstw spożywczych w Europie czujemy się współodpowiedzialni za nawyki żywieniowe konsumenta. Dzięki naszym produktom chcemy przyczynić się do zdrowego, zróżnicowanego i bezpiecznego menu. W związku z tym ponosimy odpowiedzialność za środowisko, zwierzęta i ludzi.

Proaktywność w debacie na temat żywności

Ta świadomość jest głęboko zakorzeniona we wszystkich aspektach naszej organizacji. Właśnie dlatego uważamy, że ważne jest dzielenie się innowacjami, na przykład w formie edukacji. Uważamy również, że naszym obowiązkiem jest przyjęcie proaktywnej postawy w debacie na temat żywności.

Menu