Polityka Prywatności

Niniejszy dokument dotyczy polityki prywatności Plukon Food Group B.V. z siedzibą pod adresem w Industrieweg 36, 8091 AZ Wezep (Holandia) i zarejestrowanej w holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 30244837 (zwanej dalej „Plukon”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy również wszystkich polskich spółek zależnych od Plukon.

Być może nie wiesz, ale udostępniasz nam swoje dane osobowe. Ważne jest dla nas, abyśmy chronili je z należytą starannością. W niniejszej polityce prywatności pragniemy wyjaśnić, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane i jakie przysługują Ci prawa w tym zakresie. W przypadku pytań związanych z niniejszą polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: privacy@plukon.nl

W poniższej tabeli można łatwo znaleźć, jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu i jak długo je przechowujemy:

Cel Jakie dane osobowe? Podstawa prawna Okres przetrzymywania danych 
Rozpatrywanie podań o pracę

 

 • Imię
 • Nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Powyższe dane rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów osób niepełnoletnich ubiegających się o pracę.
 • Inne dane osobowe, które wnioskodawca dzieli z Plukon w związku z aplikacją, takie jak:
 • Szczegóły dotyczące poprzednich i przyszłych studiów, kursów i staży
 • Szczegóły dotyczące poprzedniego lub obecnego zatrudnienia, jak również szczegóły dotyczące charakteru, zakresu i zakończenia owej posady.
 • W stosownych przypadkach, także referencje od poprzednich pracodawców.
Uzasadniony interes spółki Plukon

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jeśli ich nie otrzymamy, Plukon nie będzie w stanie ocenić Państwa aplikacji w wystarczającym stopniu i dlatego aplikacja może nie zostać rozpatrzona.

 

Jeśli Plukon i Ty chcecie zawrzeć umowę o pracę, Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres, miejsce zamieszkania i data urodzenia będą przetwarzane w celu sporządzenia tej umowy.

 W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zatrudniony:

 

Maksymalnie w ciągu 4 tygodni od zakończenia procedury składania aplikacji,

 

Albo:

 

Jeśli kandydat wyraził zgodę na przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres czasu (np. jeśli w niedalekiej przyszłości będzie wakat na innym odpowiednim stanowisku), maksymalnie 1 rok.

W przypadku, gdy kandydat zostanie zatrudniony:

W każdym przypadku do zakończenia umowy o pracę, zgodnie z obowiązującymi ustawowymi okresami przechowywania danych oraz obowiązkami Plukon w zakresie przechowywania danych osobowych pracowników.

Rozpatrywanie pytań, komentarzy i skarg, które zostały złożone do Plukon za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Plukon.
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • (komórkowy) numer telefonu
Uzasadniony interes Plukon

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jeśli użytkownik nie poda nam ich, Plukon nie będzie mógł skontaktować się z nim w celu odpowiedzi na pytanie, komentarz lub skargę.

W ciągu maksymalnie 3 miesięcy od rozpatrzenia pytania, komentarza lub skargi.
Rozpatrywanie pytań, komentarzy i skarg, które zostały złożone do Plukon poprzez platformy mediów społecznościowych.
 • Sczegóły konta społecznościowego
Uzasadniony interes Plukon

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jeśli użytkownik nie poda nam ich, Plukon nie będzie mógł skontaktować się z nim w celu odpowiedzi na pytanie, komentarz lub skargę.

W ciągu maksymalnie 3 miesięcy od rozpatrzenia pytania, komentarza lub skargi.

Udostępnienie danych osobowych nie wynika ze zobowiązania prawnego lub umownego, ani też nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy.

Ciasteczka (Cookies)
Możliwe, że Plukon wykorzystuje pliki cookies do przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na temat korzystania z danych plików można znaleźć w naszej polityce plików cookiess.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
Plukon będzie udostępniać dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie do tego prawnie zobowiązana lub gdy ma w tym uzasadniony interes, lub gdy wyrazisz zgodę spółce Plukon na udostępnienie danych osobowych osobom trzecim. Plukon może angażować strony trzecie w celu optymalizacji naszych usług. Te osoby trzecie nazywane są podmiotami przetwarzającymi i przetwarzają dane osobowe wyłącznie w imieniu Plukon (np. administrator naszej strony internetowej).

Osoby ubiegające się o pracę
Plukon współpracuje z kilkoma agencjami zatrudnienia. W związku z tym istnieje możliwość, że zostaniesz zapytany czy zgadzasz się na przekazanie Twoich danych osobowych do agencji zatrudnienia. Plukon udostępnia Twoje dane osobowe agencjom zatrudnienia wyłącznie po uzyskaniu na to Twojej zgody.

Dostęp do danych osobowych, ich korygowanie i usuwanie

Przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych (takie jak adres lub numer telefonu);
 • Prawo do żądania uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia danych osobowych (takich jak adres lub numer telefonu);
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do żądania nieudostępniania Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Nie są to prawa bezwzględne. Ocenimy Twój wniosek lub sprzeciw zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 roku. O działaniach podjętych w odpowiedzi na Twój wniosek poinformujemy Cię jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca. Mamy prawo do przedłużenia tego terminu o dwa miesiące w zależności od stopnia złożoności zapytania oraz ilości wniosków. Jeżeli termin ten zostanie przedłużony, poinformujemy o tym.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Plukon podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, nieuprawnionym dostępem, rozpowszechnianiem i bezprawnym przetwarzaniem. Dlatego dbamy o to, aby tylko upoważnione osoby miały dostęp do Twoich danych osobowych, aby dostęp do danych był zabezpieczony i ponad to regularnie sprawdzamy nasze zabezpieczenia.

Linki do innych stron internetowych
Strona Plukon może zawierać linki do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych Plukon. Inne strony internetowe mogą korzystać z własnej polityki prywatności. W związku z tym Plukon zaleca zapoznanie się z polityką prywatności innych stron internetowych, jeśli chcesz z nich korzystać.

Modyfikacja polityki prywatności
Plukon wprowadza od czasu do czasu zmiany w polityce prywatności, aby zagwarantować, iż jest ona aktualna. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej polityki. Najnowsza wersja niniejszego dokumentu będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. W przypadku większych zmian, Plukon będzie starał się o tym poinformować za pośrednictwem owej swojej strony.

Dane kontaktowe
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub w celu uzyskania dostępu, poprawienia i/lub usunięcia danych osobowych, prosimy o kontakt:

Administrator:  Pan Brett J. Bos LL.M, Dyrektor ds. Prawnych
E-mail: privacy@plukon.nl

Inspektor ochrony danych: Ray Mennink i Rob C.J. Sevenstern
E-mail: dpo@plukon.nl

Zażalenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Oczywiście chcemy Ci również pomóc w przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania przez nas owych danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z organem nadzoru.

Menu