Kury z chowu wolnowybiegowego

Kury z chowu wolnowybiegowego

Kury z chowu wolnowybiegowego otrzymały jedną gwiazdkę Beter Leven od holenderskiego towarzystwa ochrony zwierząt ochrona zwierzat. To sprawia, że te kury są świadomym wyborem.

Budynki inwentarskie dla kur z chowu wolnowybiegowego są zaopatrzone w zadaszoną przestrzeń. Zadaszony wybieg obejmuje około 25% powierzchni budynku inwentarskiego. Poza świeżym powietrzem zewnętrznym wybieg oferuje również dużo światła (słonecznego). Zapewnia to naturalny rytm dnia i nocy. Kury pochodzą z silnej i wolno rosnącej rasy. Dzięki temu smak kury z chowu wolnowybiegowego naprawdę się wyróżnia, jest mocniejszy, bardziej soczysty i pełniejszy.

Pełna rozrywka

Otoczenie, w którym żyją kury, jest w pełni wyposażone w materiały, dzięki którym kury mogą się naturalnie zachowywać. Kury mogą używać beli słomy, kryjówek i tarzać się w kurzu.

Surowe wymagania dla całego procesu

Kura z chowu wolnowybiegowego otrzymała jedną gwiazdkę Beter Leven i spełnia standardy określone przez UE. Aby móc dostarczać kury z chowu wolnowybiegowego, całemu procesowi stawiany jest wymóg IKB (ang. Integrated Chain Management): od hodowcy, wylęgarni, budynku inwentarskiego, w którym żyją kury, poprzez ubojnię aż po pakowanie włącznie. Wszystkie kroki spełniają surowe normy IKB.

Beter Leven

Plukon i znak jakości Beter Leven holenderskiego towarzystwa ochrony zwierząt ochrona zwierzat.

Beter Leven

Plukon i znak jakości Beter Leven holenderskiego towarzystwa ochrony zwierząt ochrona zwierzat.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw