Polityka zrównoważonego rozwoju

Plukon Food Group określiła sześć tematów w swoim programie zrównoważonego rozwoju: zdrowe i odpowiedzialne produkty, bezpieczeństwo żywności i przejrzystość, dobrostan zwierząt, zdrowie zwierząt, wydajna produkcja i logistyka oraz pracownicy i społeczeństwo. Dzięki tym tematom służącym za kompas chcemy jeszcze bardziej wzmocnić i rozszerzyć naszą rolę jako pioniera w dziedzinie zrównoważonej produkcji.

Zdrowe i odpowiedzialne produkty
Bezpieczeństwo żywności i przejrzystość
Dobrostan zwierząt
Zdrowie zwierząt
Wydajna produkcja i logistyka
Pracownicy i społeczeństwo

Zdrowe i odpowiedzialne produkty

Plukon odgrywa rolę pioniera w europejskim sektorze drobiowym w dziedzinie zdrowia zwierząt i ludzi. W tej roli czujemy się odpowiedzialni za rozwój zdrowych i odpowiedzialnych produktów.

 • Reagowanie na potrzeby konsumenta i rynku poprzez opracowywanie nowych produktów i koncepcji oraz aktywna rola w łańcuchu produkcji mięsa drobiowego.
 • We współpracy z klientami ograniczenie zawartości cukru, soli i tłuszczu w przetworzonych produktach drobiowych oraz gotowych posiłkach i sałatkach.
 • We współpracy z klientami zwiększenie udziału surowców wytwarzanych w sposób zrównoważony w gotowych posiłkach i sałatkach.

Bezpieczeństwo żywności i przejrzystość

Logiczne jest to, że bezpieczeństwo żywności i przejrzystość są ważnymi tematami dla producentów żywności. W Plukon kwestie te są częścią DNA firmy: stanowią fundament naszego wzrostu i sukcesów.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa żywności poprzez zmniejszenie liczby bakterii campylobacter w łańcuchu produkcji mięsa drobiowego.
 • Wraz z partnerami (z branży) udział w badaniach naukowych i sektorowych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywności w produktach drobiowych i gotowych posiłkach.
 • Działanie na rzecz zwiększania przejrzystości w zakresie pochodzenia żywności poprzez zachęcanie do i wspieranie udziału hodowców brojlerów w dniach otwartych.

Dobrostan zwierząt

Plukon wspiera i zachęca do udziału w inicjatywach w zakresie dobrostanu zwierząt. To logiczne. Dbałość o dobre pasze, optymalne warunki hodowlane i transportowe jest niezbędne dla optymalnej produkcji.

 • Współpraca z hodowcami brojlerów, organizacjami branżowymi i interesariuszami w zakresie innowacyjnych, przyjaznych zwierzętom rozwiązań hodowlanych.
 • Współpraca z partnerami (z branży) w badaniach naukowych i sektorowych nad ubojem przyjaznym zwierzętom i poprawą dobrostanu zwierząt w budynkach inwentarskich i podczas transportu.
 • Zachęcanie hodowców brojlerów do udziału w inicjatywach rynkowych na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, takich jak Kurczak z dobrego fermy (Holandia) i Initiative Tierwohl (Niemcy).

Zdrowie zwierząt

Zdrowe kury to gwarancja zdrowych produktów drobiowych. Dobry stan zdrowia leży zatem w interesie zwierząt i przedsiębiorców. Idąc dalej, zdrowie zwierząt jest ważnym tematem dla całego międzynarodowego sektora drobiowego.

 • Aktywne zarządzanie wszystkimi hodowcami brojlerów, którzy dostarczają produkty do Plukon Food Group, w celu dalszego ograniczenia stosowania antybiotyków.
 • Wspólny udział z partnerami (z branży) w badaniach naukowych i sektorowych dotyczących zapobiegania chorobom zwierząt i pasz w celu poprawy zdrowia zwierząt.
 • Zarządzanie hodowcami brojlerów w Niemczech oraz w zwykłym segmencie w Holandii w celu zastosowania wczesnego żywienia.

Wydajna produkcja i logistyka

Wydajniejsza produkcja oznacza zmniejszenie presji na środowisko, na przykład w zakresie wody i paliw kopalnych. Plukon nieprzerwanie dąży do osiągnięcia wydajności produkcji i transportu w związku z dobrostanem i zdrowiem zwierząt.

 • Poprawa wydajności energetycznej zakładów produkcyjnych Plukon Food Group i większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
 • Zmniejszenie zużycia wody i poprawa ponownego wykorzystania wody w zakładach produkcyjnych.
 • Zmniejszenie liczby kilometrów transportu na kilogram żywych zwierząt poprzez dalszą optymalizację logistyki.

Pracownicy i społeczeństwo

Zrównoważona zdolność do zatrudniania pracowników jest ważnym warunkiem ciągłości i niezawodności dostaw. Plukon przywiązuje dużą wagę do tworzenia przyjemnego i bezpiecznego środowiska pracy.

 • Promowanie zdrowia i zrównoważonej zdolności do zatrudniania pracowników poprzez edukację w miejscu pracy i projekty pilotażowe w zakresie zrównoważonej zdolności do zatrudniania.
 • Dobry wynik zadowolenia pracowników we wszystkich oddziałach Plukon Food Group.

Redukcja zwolnień chorobowych i wypadków w miejscu pracy poprzez promowanie świadomości wśród pracowników i przełożonych.

Menu