Firma Plukon Sieradz Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Księgowego/Księgowej.

Co będzie należało do Twoich głównych obowiązków i zadań

 • prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego (w tym WDT, WNT, export, import),
 • bieżący nadzór nad ewidencją dokumentów księgowych zewnętrznych i wewnętrznych,
 • monitorowanie zmian w przepisach,
 • terminowe zamykanie okresów sprawozdawczych,
 • zapewnienie kompletności, prawidłowości i terminowości sprawozdawczości podatkowej, zwłaszcza CIT i VAT,
 • kalkulacja wyniku finansowego Spółki oraz podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, NBP.

Dla jakiej organizacji zamierzasz pracować: 

Plukon Sieradz Sp. z o.o. jest częścią Plukon Food Group, jednego z największych graczy na rynku mięsa drobiowego w Europie i dostarcza produkty drobiowe oraz gotowe do spożycia posiłki wiodącym europejskim partnerom w sektorze żywności. 

Plukon Food Group posiada jedenaście zakładów uboju drobiu oraz osiem zakładów przetwórstwa i pakowania w Holandii, Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii i Polsce. 

Szukamy osób

 • z praktyczną, bardzo dobrą znajomością bieżących polskich przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości (warunek konieczny); znajomość MSR i MSSF nie jest wymagana,
 • posiadających wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości i finansów (mile widziane posiadanie Certyfikatu Księgowego),
 • mających kilkuletnie doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • ze znajomością pakietu MS Office, a zwłaszcza programu MS Excel,
 • cechujących się bardzo dobrą organizacją czasu pracy (umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu), samodzielnością, dokładnością i odpowiedzialnością,
 • otwartych i komunikatywnych, 
 • mile widziana znajomość w zakresie podatku u źródła, IFT-2R, ORD-U,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziana znajomość systemu Exact Globe.

Co oferujemy: 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę pełną wyzwań w młodym, dynamicznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Aplikacje (CV) prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@plukon.pl lub złożyć w siedzibie firmy:
Plukon Sieradz Sp. z o.o, Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki

W temacie e- mail prosimy zamieścić stanowisko pracy.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zamieszczenie w treści e-maila lub CV następującego oświadczenia:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza katalog danych wskazanych w art. 221§1 Kodeksu pracy.”

Jeśli chciałby Pan/chciałaby Pani, abyśmy zachowali Pana/Pani aplikację w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy dodatkowo zamieścić zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w przyszłych rekrutacjach (przez okres 6 miesięcy od zakończenia pierwotnej rekrutacji).”

 

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plukon Sieradz sp. z o.o., adres: Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki;
 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować e-mailowo: dpo@plukon.nl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę;
 4. Podstawą prawną jest art. 2211 Kodeku pracy, a w stosunku do danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w tym przepisie – Pani/Pana dobrowolna zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO; z kolei w przypadku przyszłych rekrutacji podstawą przetwarzania danych jest wyłącznie Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji (nie dłużej niż 6 miesięcy), a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez 6 miesięcy od zakończenia pierwotnej rekrutacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
 10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Menu