Firma Plukon Sieradz Sp. z o.o. poszukuje Specjalisty/-ki ds. rozliczeń produkcji, którego/-ej praca polega m.in. na sporządzaniu raportów produkcyjnych oraz analizowaniu i kontrolowaniu danych pod kątem utrzymania ciągłości produkcji.

Co będzie należało do Twoich obowiązków i zadań :

 • sporządzanie raportów produkcyjnych,
 • przygotowanie zestawień i analiz koniecznych do stworzenia planu produkcji,
 • raportowanie braków i przesunięć w realizacji zamówień,
 • współpracowanie z działem: kontraktacji, sprzedaży, logistyki, kontroli jakości, technicznym oraz księgowości,
 • planowanie i przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej,
 • nadzorowanie i raportowanie realizacji wysyłek,
 • analizowanie i kontrolowanie danych pod kątem utrzymania ciągłości produkcji,
 • zbieranie, analizowanie i generowanie raportów godzinowych dla wyznaczonych grup pracowników,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia identyfikacji,
 • przygotowywanie raportów i dokumentów dobowych, tygodniowych oraz okresowych z produkcji,
 • tworzenie i ewidencja grafików pracy.

Dla jakiej organizacji zamierzasz pracować:

Plukon Sieradz jest częścią Plukon Food Group, jednego z największych graczy na rynku mięsa drobiowego w Europie i dostarcza produkty. Drobiowe oraz gotowe do spożycia posiłki wiodącym europejskim partnerom w sektorze żywności.

Plukon Food Group posiada 27 zakładów produkcyjnych w sześciu krajach, zatrudnia 6000 osób, a główne rynki zbytu to Holandia, Niemcy, Belgia, Francja, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania i Irlandia.

Szukamy osób :

 • z min. średnim wykształceniem,
 • ze znajomością obsługi komputera w tym MS Office, w szczególności Excel,
 • komunikatywnych, umiejących pracować w zespole,
 • dokładnych, zaangażowanych w powierzone zadania,
 • cechujących się bardzo dobrą organizacją czasu pracy, 
 • posiadających książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowych do jej wyrobienia,

Co oferujemy :

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy i zakresu obowiązków,
 • świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • pracę pełną wyzwań i realny wpływ na wdrażane rozwiązania,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 

Aplikacje (CV) prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@plukon.pl

lub złożyć w siedzibie firmy:  Plukon Sieradz Sp. z o.o., Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki.

 

W temacie proszę umieścić stanowisko pracy.

 Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zamieszczenie w treści e-maila lub CV następującego oświadczenia:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza katalog danych wskazanych w art. 221§1 Kodeksu pracy.”

Jeśli chciałby Pan/chciałaby Pani, abyśmy zachowali Pana/Pani aplikację w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy dodatkowo zamieścić zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w przyszłych rekrutacjach (przez okres 6 miesięcy od zakończenia pierwotnej rekrutacji).”

 

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO informujemy, iż:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plukon Sieradz sp. z o.o., adres: Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki;

2.        Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować e-mailowo: dpo@plukon.nl;

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę;

4.        Podstawą prawną jest art. 221§1 Kodeku pracy, a w stosunku do danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w tym przepisie – Pani/Pana dobrowolna zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO; z kolei w przypadku przyszłych rekrutacji podstawą przetwarzania danych jest wyłącznie Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5.        Pani/Pana dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane;

6.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji (nie dłużej niż 6 miesięcy), a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez 6 miesięcy od zakończenia pierwotnej rekrutacji;

7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej;

8.        Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.        Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;

10.    Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Menu