Klauzula Informacyjna

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest PLUKON SIERADZ sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczycach, adres: Gruszczyce 97, 98-235 Błaszki.

Kontakt
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz skontaktować się e-mailowo na adres: privacy@plukon.pl

Twoje prawa dotyczące danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • możesz dokonywać ich sprostowania,
  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych,
  • masz prawo ograniczenia przetwarzania,
  • przysługuje Ci prawo sprzeciwu (w szczególności wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów),
  • prawo przenoszenia Twoich danych,
  • możesz także w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych wcześniej,
  • masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Kontakt z nami poprzez e-mail / nr telefonu

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?Chcemy udzielić rzetelnej i pełnej odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania czy przedstawić Ci naszą ofertę w odpowiedzi na Twoje zamówienie.
Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić Ci odpowiedzieć lub udzielić konkretnej odpowiedzi dotyczącej Twojego zamówienia.
Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych? Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli zawarcie i wykonanie umowy.
Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes?Jest nim udzielenie odpowiedzi i kontakt z Tobą w tym celu.
Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?Twoje dane mogą być udostępnione podmiotowi z naszej grupy kapitałowej – spółce AGRI-DROB sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczycach, przy czym jedynie wtedy, gdy zakres Twojego zapytania czy zamówienia dotyczy działalności tej spółki (skup żywego drobiu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi. Może się jednak okazać, że twoje dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie sprawy.

2. Sprzedaż naszych produktów i współpraca biznesowa

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży naszych produktów oraz pozostałych umów (np. dostawy, świadczenia usług, współpracy), także wtedy, gdy my kupujemy lub zamawiamy Twoje towary czy usługi.
Przetwarzamy dane, które jednoznacznie Cię identyfikują, takie jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, a jeśli prowadzisz działalność gospodarczą – również jej nazwę i numer NIP, REGON.
Twoje dane osobowe przetwarzamy także w celach analitycznych i statystycznych oraz związanych z zapewnieniem właściwej jakości sprzedawanych produktów.
Twoje dane możemy przetwarzać również na wypadek konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń.
Wypełniamy także obowiązki ustawowe i również w tym celu przetwarzamy Twoje dane (np. związane z rachunkowością).
Czy podawanie Twoich danych jest konieczne?Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonać umowy.
Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?Podstawą jest przede wszystkim niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dla celów analitycznych i statystycznych podstawą jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ustalenie, dochodzenia lub obrona roszczeń – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dla wypełnienia obowiązków ustawowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes?Jest nim ulepszanie i poprawa jakości naszych produktów.
W naszym interesie jest także możliwość skutecznego dochodzenia i obrony roszczeń.
Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie podmioty, które świadczą dla nas usługi jakie jak: informatyczne, prawne czy związane z kontrolą jakości. Z tymi podmiotami zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych.
Dostęp do danych mają również podmioty, którym je udostępniamy, np. firmy transportowe, które doręczają zamówione produkty czy banki.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Tak długo, jak będzie to potrzebne do zawarcia i wykonania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem zwartej umowy oraz przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Pozostałe elementy obowiązku informacyjnego
Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub po prostu dowiedzieć się więcej,

nie wahaj się i skontaktuj się z nami – nasze dane kontaktowe są na początku.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw