Kurczak z dobrego fermy

Kurczak z dobrego fermy

Kurczak z dobrego fermy to kura wolno rosnąca. W ramach tej koncepcji szczególną uwagę zwraca się na ograniczenie antybiotyków, odpowiedzialną paszę i środowisko życia kur.

Dobrostan zwierząt i środowisko życia

Taka kura może przybierać maksymalnie 50 gramów dziennie. Kura jest gotowa do uboju w wieku około 7 tygodni. Kury mogą korzystać z dodatkowych materiałów w postaci bel słomy. Schemat świetlny z minimum 6 godzinami ciemności zapewnia dostateczny wypoczynek i naturalny rytm dnia i nocy.

Ograniczenie antybiotyków

W ramach tej koncepcji około 90% kur jest hodowanych bez antybiotyków. Gdy jednak użycie antybiotyków jest konieczne, jest ono ograniczone.

Surowe wymagania jakościowe

Kury Kurczak z dobrego fermy są karmione odpowiedzialną paszą. Soja w paszy musi być produkowana zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju RTRS (ang. Round Table on Responsible Soy). Aby móc dostarczać kury Kurczak z dobrego fermy, całemu procesowi stawiany jest wymóg IKB (ang. Integrated Chain Management): od hodowli, wylęgarni, hodowcy poprzez ubojnię aż po pakowanie włącznie.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw