Peter Poortinga uhonorowany odznaczeniem „Chevalier dans l’Ordre National du Mérite”

Po południu 29 września 2022 r. Peter Poortinga, dyrektor generalny Grupy Plukon Food, odebrał francuskie odznaczenie Chevalier dans l’Ordre National du Mérite (Kawaler Narodowego Orderu Zasługi). Podczas przyjęcia we francuskiej rezydencji w Hadze w imieniu Prezydenta Republiki Francuskiej nagrodę tę wręczył Olivier Becht, Minister Handlu Zagranicznego, Atrakcyjności i Obywateli Francuskich za Granicą.

Peter Poortinga został uhonorowany tym prestiżowym tytułem z racji pełnienia funkcji dyrektora generalnego Grupy Plukon Food. Od czasu przejęcia przez Plukon w 2017 r. francuska firma DUC odzyskała pozycję i ponownie stała się dochodową organizacją, dzięki czemu udało jej się utrzymać dużą liczbę francuskich miejsc pracy. 

Generał Charles de Gaulle ustanowił odznaczenie Ordre National du Mérite (Narodowy Order Zasługi) w 1963 r., aby nagradzać zarówno wojskowych, jak i cywilów za ich zasługi dla narodu francuskiego.

– To zaszczyt otrzymać tę nagrodę. Kiedy Grupa Plukon przejmowała DUC w 2017 r., firma mierzyła się z trudnościami finansowymi. Przeprowadziliśmy duże inwestycje w celu optymalizacji procesu produkcji. Wraz z naszymi współpracownikami sprawiliśmy, że firma DUC ponownie stała się rentowna, co pozwoliło nam zachować wiele miejsc pracy. Teraz zostałem uhonorowany odznaczeniem Chevalier dans l’Ordre National du Mérite i uważam to za wyraz wielkiego uznania dla naszych osiągnięć w ostatnich latach. Jestem z tego niezmiernie dumny – powiedział Peter Poortinga. 

O Grupie Plukon Food

Grupa Plukon Food to innowacyjny gracz w dziedzinie drobiu, mączek, komponentów mączek i białek alternatywnych w Europie. Firma ma siedem oddziałów w Holandii, sześć w Niemczech, trzy w Belgii, jeden w Polsce, siedem we Francji i cztery w Hiszpanii. Łącznie zatrudnia niemal 9000 pracowników. Obroty Plukon w 2021 r. wyniosły około 2,2 miliarda euro.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw