Własne laboratorium Plukon zapewnia istotną wartość dodaną

Własne laboratorium Plukon przeprowadza między innymi analizy pod kątem bakterii odpornych na antybiotyki. Każdego roku przeprowadzamy ponad 300 000 analiz, głównie w zakresie bezpieczeństwa żywności (np. badania pod kątem Salmonelli).

Wiele innych przedsiębiorstw z branży spożywczej korzysta z zewnętrznych laboratoriów. W Plukon dostrzegamy wartość dodaną naszego własnego laboratorium. Kolejki są krótkie, a w przypadku nieprawidłowości laboratorium może szybko reagować. Dzięki zautomatyzowanemu systemowi raportowania wyniki analiz są szybko dostępne.

Laboratorium współpracuje między innymi z Wageningen University & Research, a także jest dostępne dla KuikenaeR, wylęgarni, hodowców drobiu i powiązanych branż.